West Indies les negres marrons de la liberte

(1979)